Klauzula informacyjna RODO

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Liceum  Ogólnokształcące  dla  Dorosłych (forma zaoczna lub stacjonarna)

Wymagane dokumenty:

 • podanie dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
 • świadectwo ukończenia szkoły: gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej   - oryginał

(przyjęcie na semestr pierwszy 3 - letniego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych)

 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - oryginał

(absolwenci ZSZ mogą być przyjęcie na semestr trzeci 3 - letniego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych)

 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty do wglądu

 Szkoły  Policealne

w branży opieki  zdrowotnej  

 • Technik farmaceutyczny - 2,5 lata
 • Technik masażysta - 2 lata
 • Terapeuta zajęciowy - 2 lata

w branży pomocy społecznej

 • Asystent osoby niepełnosprawnej - 1 rok
 • Opiekun w domu pomocy  społecznej - 2 lata
 • Opiekunka dziecięca - 2 lata

 w branży ogrodniczej

 • Florysta - 1 rok

 w branży ekonomiczno-administracyjnej

 • Technik administracji - 2 lata

oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe

 Wymagane dokumenty:

 • podanie dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie wydawane przez szkołę)
 • dowód osobisty do wglądu

Add comment

Security code Refresh