Klauzula informacyjna RODO

WAŻNY Komunikat

W A Ż N E

Szanowni Państwo, Przesyłamy kluczowe informacje dotyczące organizacji zajęć:

Zajęcia dydaktyczne

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410)  od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej m.in. w szkołach. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy, jak również uczniów z kontynuowania procesu edukacyjnego. Zostały więc uruchomione dla Państwa zajęcia zdalne m.in. w formie materiałów dydaktycznych opracowanych przez naszych nauczycieli dla wybranych klas i zamieszczonych na stronie CKD, oraz ogólnych zajęć e-learningowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje . Szczegóły mogą Państwo ustalać bezpośrednio z nauczycielami drogą mailową lub telefoniczną oraz z Dyrekcją i pracownikami sekretariatu Szkoły.

Przedłużenie sesji

Nie ma konieczności wyznaczania innych terminów sesji egzaminacyjnej.

Przedłużenie terminu ważności legitymacji

Nie ma konieczności przedłużania ważności legitymacji.

Realizacja programu kształcenia i odpłatność za usługi edukacyjne

Szkoła zrealizuje całość programu edukacyjnego przewidzianego w semestrze letnim, jednakże ze względu na sytuację zintensyfikowane będzie nauczanie domowe i zdalne przez e-learning oraz przez platformy edukacyjne. Prosimy o terminowe regulowanie należności finansowych na konto bankowe CKD podane w umowie.

W razie pytań telefon 33/8452133, 601592224

Dyrektor CKD

Maria Oczko

Add comment

Security code Refresh