Klauzula informacyjna RODO

Ważne informacje dla maturzystów

W rozwinięciu posta zamieszczamy niezwykle ważne informacje. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Na egzamin maturalny należy zgłosić się na godz. 8.30 jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 należy zgłosić się na godz. 13.30.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający nie może przyjść  na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty itp. zgodnie z komunikat dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym
w 2020 roku.

(kalkulator prosty ? jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Tablice matematyczne na egzamin z matematyki oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin z biologii, chemii i fizyki udostępnia szkoła. 

Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

Wchodząc do szkoły, czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem  sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc  przez  zdających.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę
z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Add comment

Security code Refresh