Klauzula informacyjna RODO

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach CKD

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla  słuchaczy szkół Centrum Kształcenia  Dorosłych w Kętach  w dniu 1 września 2020 nie będzie.

Zapraszamy słuchaczy klasy II i III  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w dniu 5 i 6 września 2020 na pierwsze zajęcia zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie CKD w zakładce  strefa ucznia - plany zajęć.

Słuchaczy Szkoły Policealne w zawodzie: opiekun medyczny zapraszamy w dniu 12 i 13 września 2020 na  pierwsze zajęcia zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie CKD w zakładce strefa ucznia - plany zajęć.

Słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie: technik farmaceutyczny w dniu 14 .09.2020 na godz. 16.00 - plan zajęć będzie zamieszczony na  stronie internetowej w najbliższym czasie.

Słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy - klasa II w dniu 9.09.2020 na godzinę 15.30 - plan zajęć będzie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Add comment

Security code Refresh