Klauzula informacyjna RODO

ECDL

Kategoria: Oferta

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności obsługi komputera.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem i została włączona przez Radę Europy do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji.

EGZAMINY OBEJMUJĄ


Egzamin teoretyczny:

  • Podstawy technik informatycznych - dotyczy podstaw użytkowania i zastosowania komputerów.

Egzaminy praktyczne:

  • Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
  • Przetwarzanie tekstów - poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.
  • Arkusze kalkulacyjne - wykorzystywanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń.
  • Bazy danych - tworzenie i wykorzystywanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna - użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
  • Usługi w sieciach informatycznych - użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.