Klauzula informacyjna RODO

Liceum dla dorosłych

Kategoria: Oferta

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  (forma zaoczna, stacjonarna)

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 4 ? letnie

           dla absolwentów:  gimnazjum

                                            8-letniej szkoły podstawowej

 

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 - letnie

dla absolwentów: zasadniczej szkoły zawodowej

                                 branżowej szkoły I stopnia

 

Uwaga!

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia mogą zostać przyjęci do klasy II  3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i dla nich nauka trwa 2 lata.

 

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą zostać  przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły.