Klauzula informacyjna RODO

O nas

Kategoria: Oferta

Centrum Kształcenia Dorosłych działa od 1 września 1998r. Dyrektorem CKD jest mgr Maria Oczko.
Posiadamy zezwolenie na działalność w całym kraju.Obecnie prowadzimy szkoły i kursy w Kętach, Oświęcimiu i Andrychowie jak również kursy wyjazdowe.
Kursy prowadzone są na zlecenie Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, dla zakładów pracy, z wolnego naboru jak również kursy w ramach projektów unijnych.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej,
 • prowadzimy zajęcia w systemie: dziennym, wieczorowym i zaocznym,
 • wydajemy legitymacje szkolne, indeksy oraz zaświadczenia do ZUS,
 • posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • dobieramy starannie kadrę pedagogiczną ze szkół średnich oraz uczelni UJ, AE i AP,
 • gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki nowoczesnym metodom dydaktycznym,
 • oferujemy certyfikat z informatyki (ECDL + A), (ECDL) honorowany w krajach Unii Europejskiej,
 • posiadamy certyfikowane laboratorium ECDL,
 • oferujemy kursy unijne na podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowania lub zdobycie nowego zawodu,
 • kandydaci do szkół przyjmowani są bez egzaminów wstępnych,
 • posiadamy akredytację w zakresie pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,
 • jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym 2.12/00022/2004.