Klauzula informacyjna RODO

Szkoły policealne

Kategoria: Oferta

Szkoły  policealne

Szkoła policealna istnieje od 1999r.  Placówka wpisana jest do rejestru szkół niepublicznych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Kształcimy w zawodach:

  • Technik masażysta (2 lata)
  • Technik farmaceutyczny (2,5 roku)
  • Opiekun  medyczny (1 rok)
  • Opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
  • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
  • Technik administracji (2 lata)
  • Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
  • Florysta (1 rok)

Do szkoły policealnej przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.